5 Tips voor Financieel Succes

Droom jij wel eens over meer geld verdienen? Vraag je je wel eens af hoe je meer financieel succes kunt hebben? In deze blogpost ontdek je 5 tips voor financieel succes.


Wat is financieel succes?

Succes betekent onder andere ‘een goede afloop’. Als je financieel succesvol bent, dan behaal je het financiële resultaat dat je voor ogen hebt. Je slaagt als het ware om je doel te realiseren. De vraag is, hoe hoog leg jij de lat voor jezelf? Wat zijn je financiële doelen? Dat heeft alles te maken met je opvoeding en de externe omstandigheden waarin je bent opgegroeid. Met andere woorden: je gedachten over financieel succes zijn al in een vroegstadium van je leven vastgelegd. Hoe dat precies zit, ontdek je nu…

Hoe denk je over geld?

Stel je eens voor dat je tot de circa 106.000 miljonairs-huishoudens behoort in Nederland? Je hebt een vermogen van €1.000.000 of meer. Dat is namelijk de definitie van het CBS. Hoe voelt dat?

Je eerste reactie op deze vraag, geeft aan hoe jij denkt over geld. En dat is super essentieel. Je kijk op / overtuiging over geld is allesbepalend voor je financieel succes.

Laat ik je een paar voorbeelden geven van gedachten over geld die je zullen belemmeren om veel te verdienen:

 • geld is de oorzaak van alle kwaad
 • mensen die veel geld verdienen zijn slecht
 • ik heb niet veel geld nodig
 • als ik veel geld heb, dan ben ik gelukkig
 • het is moeilijk om veel geld te verdienen
 • als ik veel geld heb, raak ik mijn echte vrienden kwijt
 • ik kan alleen geld verdienen door keihard te werken

Je gedachten over geld beïnvloeden je gedrag. En hoe je over geld denkt, is meestal ingeprent in je jonge jaren. Je opvoeders, ouders, hebben je verteld hoe zij over geld denken. Als jong kind neem je die uitspraken over geld onbewust over. Je wilt bij je ouders horen, en je hebt nog geen eigen idee over geld, en zo vorm je automatisch een opvatting over geld.

Als je ouders altijd moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen, heeft dat effect over hoe jij over geld denkt. Als je ouders veel geld verdienen, en je geleerd hebben hoe het beste te investeren, en hoe eenvoudig het is om meer geld te verdienen, dan heb je dat geloof overgenomen.

Een belangrijke wetmatigheid is deze: eerst vorm je je gedachten en dan vormen je gedachten jou. Ze vormen hoe je jezelf ziet en welke blokkades je in je leven ziet. En die gedachten heb je overgenomen van je opvoeders / ouders.

Tip 1: ga eens na wat je ouders je geleerd hebben over geld. Veel van deze opvattingen heb je onbewust aangenomen. En sta vervolgens stil bij hoe jij over geld en financieel succes denkt.

Overigens kun je met regressie in hypnotherapie je geld blokkades eenvoudig opsporen. Regressie helpt je om terug te gaan in de tijd en je onbewuste gedachten op te sporen.

Voor meer informatie over het effectief verwijderen van je geld blokkades kun je mij e-mailen.

Hoe financieel succesvol ben je nu?

Wellicht vind je dat je al ongelooflijk succesvol bent. Als dat zo is, zal je behoefte aan meer financieel succes minder groot zijn. De volgende vragen helpen je om voor jezelf vast te stellen hoe groot je behoefte is aan meer financeel succes. Deze vragen zijn een vrije vertaling van het lesprogramma Unblock your Abundance (een online lesprogramma van Mindvalley).

Beantwoord de volgende vragen met een cijfer van 1 t/m 10. Het cijfer 1 geef je als het totaal niet van toepassing is, en 10 voor volledig van toepassing.

 • Ik ben tevreden met mijn huidige baan.
 • Ik verdien geld met werk waar ik van hou.
 • Ik verdien overvloed op alle gebieden in mijn leven.
 • Ik heb vaardigheden en talent om waarde toe te voegen aan anderen.
 • Ik heb support (steun) op mijn pad naar meer financieel succes.
 • Ik heb een stappenplan om meer financieel succes te hebben.
 • Ik kan financieel succesvol zijn, overvloed hebben, en nog steeds balans hebben in mijn leven.
 • Ik ben elk jaar financieel succesvoller.
 • Financieel succes veroorzaakt geen stress in mijn privéleven.
 • Financieel succes veroorzaakt geen stress in mijn sociale leven.
 • Ik ben tevreden met mijn huidige niveau van financieel succes.

Tip 2: stel voor jezelf vast hoe financieel succesvol je nu bent en hoe groot je behoefte is aan meer financieel succes. Met het beantwoorden van bovenstaande vragen, krijg je inzicht in je motivatie om meer financieel succesvol te zijn.

Wijzig je gedachten over geld

Geld is voor sommige mensen een beladen woord. Dat bespraken we al bij tip 1. Als jij het moeilijk vindt om over geld te praten, kun je het volgende doen. Door geld te vervangen door een ander woord, wijzig je je gedachten over geld. Je kunt geld zien als energie. Een energie die dingen mogelijk maakt. Een energie die zorgt dat mensen kunnen leven en genieten. Een energie waarmee je anderen kunt helpen. Een energie om mensen blij te maken. Een energie om nieuwe dingen te ontwikkelen die goed zijn voor ons en onze planeet.

Tip 3: vervang het woord geld door energie. Schrijf eens op wat je zou doen met die energie als je ervan uitgaat dat er geen beperking is aan die energie. Durf te dromen en voel welk gevoel je krijgt bij die energie. Wat zou je doen met een overvloed aan energie? Neem 5 tot 10 minuten en schrijf alles op dat in je opkomt.

Wijzig je gedachten over jezelf

Wellicht vraag je je af waarom jij geen financieel succes hebt, ondanks dat je het wel zou willen. Dat heeft alles te maken met je gedachten over jezelf. Dat zit zo:

Elke dag wordt je wakker met dezelfde gedachten. Die gedachten helpen je te herinneren wie je bent (denkt dat je bent). En gedurende je hele dag denk je diezelfde gedachten. Ondanks dat ieder mens elke dag 70 tot 80.000 gedachten denkt, zijn 95% van die gedachten dezelfde gedachten. En de meeste gedachten die je hebt, heb je overgenomen van anderen.

Als je elke dag denkt dat jij niet de moeite waard bent om financieel succes te hebben, dan zal je brein alles doen om dat te bevestigen. En zo kun je elke dag leven met de frustratie dat niets wijzigt in je leven. De gedachte dat financieel succes niet voor je is weggelegd. En de kern van die gedachte zit in je overtuiging dat je niet de moeite waard bent. En ik ben er om je te vertellen dat je absoluut de moeite waard bent, en altijd bent geweest!

Vijf woorden kunnen je leven voor goed veranderen. Vertel jezelf elke dag: “ik ben de moeite waard!”. Je brein leert door herhaling. Door elke dag jezelf te vertellen dat jij meer dan de moeite waard bent, zul je anders gaan denken over financieel succes. Als je jezelf de moeite waard vindt, zul je anders gaan denken en handelen. Als je jezelf de moeite waard vindt, vind je ook dat je recht hebt op financieel succes. En die gedachte zal je helpen om nieuwe gedachten te denken, gevoelens te hebben en te handelen. En je brein zal er alles aan doen om je te helpen bij het vervullen van die belofte: de belofte dat jij recht hebt op financieel succes.

Tip 4: schrijf op je spiegel of op een post-it-note op je prikbord de woorden: “ik ben de moeite waard!” En kijk er elke dag naar, en vertel het jezelf zo vaak als je het wilt horen. Die gedachte zal je helpen om te handelen in de richting van meer financieel succes.

Stop overdenken en neem actie

Financieel succesvolle mensen onderscheiden zich van minder succesvolle mensen door het ondernemen van actie. Mensen met financieel succes hebben over het algemeen geen bijzondere gaven. Financieel succes is voor iedereen mogelijk, mits je stopt met overdenken en actie onderneemt. Zonder actie heb je geen resultaat.

Mensen als Richard Branson of Steve Jobs zijn ooit gestart met niets. Ze hadden lef en namen vooral actie. En nu besef ik dat niet iedereen Richard Branson kan zijn. Echter, zonder actie gebeurt er niets.

Wellicht vraag je je af wat je tegenhoudt om actie te ondernemen? Een belangrijke reden dat je geen actie neemt om je leven te veranderen is omdat je kiest voor zekerheid. Je kiest voor datgene waarmee je vertrouwd bent. En zo werkt je brein ook. Je brein kiest altijd voor datgeen dat bekend is. Daarom duurt het ook een tijd om gedrag te wijzigen. Echter, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Wil jij meer financieel succes? Levert wat je nu doet niet op wat je verwacht? Dan is het tijd voor actie. Tijd voor verandering.

Tip 5: vertel je brein duidelijk wat je wilt en herhaal dat elke dag. Wees je bewust dat verandering van je gedachten tijd kost. En als je andere gedachten ontwikkelt, zul je ook anders gaan handelen. Vertel jezelf welk financieel succes je wilt en bedenk welke stappen nodig zijn om dat te realiseren. Begin met kleine stappen. En wees niet bang om fouten te maken. Succesvolle mensen zijn immers doorgegaan na vele malen falen. Dat geldt voor Richard Branson of Steve Jobs, en in principe voor iedereen die uiteindelijk zeer succesvol is geworden.

Tot slot

In je leven heb je niet altijd controle over je omstandigheden, maar je kunt wel controle nemen over je gedachten. Als je financieel succesvol wilt zijn, ga dan na hoe je denkt over jezelf, over geld, je motivatie om succes te hebben, en ontwikkel de gewoonte om na te denken over hoe je je financieel succes kunt bereiken. Wees niet bang voor fouten en neem actie.

Mocht je behoefte hebben om je onbewuste financiële blokkades te ontdekken die je tegenhouden om financieel succesvol te zijn, e-mail mij dan voor een Rapid Transformational Therapy Sessie gericht op Financieel Succes.


door

Tags: