Leven zonder stress

Heb je vaak last van stress? Voel je die stress vooral als je bij andere mensen bent? In dit artikel lees je over de oorzaak van die stress en wat je kunt doen.

Stress als je niet jezelf mag zijn

Je ervaart stress als je niet zichzelf mag of kunt zijn. Maar wat betekent dan jezelf zijn? En waarom zou je als persoon niet jezelf kunnen zijn?

Laten we even teruggaan naar je geboorte.

Stel je maar eens voor: je wordt geboren, en het eerste wat je wil, is een veilige omgeving. Je hebt iemand nodig die voor jou zorgt. Niet alleen door je te voeden, maar ook door je een veilige omgeving te bieden. Als je liefde en aandacht krijgt voel je je veilig. Dan ontspant je hele lijf. Heerlijk zonder stress.

Voor de meeste kinderen betekent je veilig voelen dat je je eigen emoties mag uiten. Dat je mag voelen wat je voelt.

En als je opvoeders je niet toestaan om je eigen emoties te voelen, kom je in problemen. Want naast je veilig voelen wil je ook bij de groep horen. Die groep is meestal het gezin waarin je opgroeit.

Als je opvoeders je gevoelens niet respecteren, doe je er van alles aan om toch geaccepteerd te worden. Je hebt namelijk je gezin nodig om te overleven. In die afhankelijke positie bouw je dan spanning op. Je past je aan ondanks dat je gevoel je iets anders zegt.

Jezelf mogen zijn, je gevoelens erkennen en je aanpassen om bij de groep te horen staan dus op gespannen voet met elkaar. Hoe minder je jezelf mag zijn, hoe meer stress je zult ervaren.

Stress door emoties te onderdrukken

In je ontwikkelingsjaren van 1 tot 12 jaar leer je hoe je omgaat met je emoties

De meeste (60 to 70 procent) thuiswonende kinderen leren hun gevoelens aandacht te geven. Als je iets voelt, dan is het er, en erkennen je ouders dat. Ze erkennen daarmee een belangrijk deel van jou! En zo ontwikkel je een veilige gehechtheidsrelatie met je ouders.

Helaas geldt dit niet voor alle kinderen.

30 tot 40 procent van alle thuiswonende kinderen in leeftijd tussen 1 en 12 jaar is onveilig gehecht. Deze kinderen leren niet naar hun gevoel te luisteren. Zo vervreemden ze van zichzelf.

Wat doen kinderen als ze niet leren om hun emoties te uiten?

Sommige kinderen vermijden hun gevoel helemaal, en andere kinderen letten alleen nog op het gevoel van de opvoeder. Zo’n kind kan denken:

Hmmm, laat ik maar niet mijn boosheid zien, want dan wordt mama ook weer boos.

Onderdrukking dus van je eigen emotie en continue op je hoede wat de ander voelt. Een onveilige situatie die zorgt voor stress in je lijf. Je loopt dan rond met spanning. Een heel rot gevoel.

Als een kind niet leert om alle emoties te mogen voelen, dan vervreemd dat kind van zichzelf. Een deel van wie je bent blijft dan verborgen. En het onderdrukken van dat deel levert stress op in je lijf!

Stress door vervreemding van jezelf

Sommige mensen lopen al jaren rond met stress in hun lijf omdat ze emoties onderdrukken. Ze raken zo volledig vervreemd van hun eigen lichaam. En de niet geuite gevoelens kunnen tot lichamelijke klachten leiden. Chronische stress leidt vaak tot fysieke klachten.

Ieder mens die niet geleerd heeft te luisteren naar zijn eigen gevoel, kan er wat aan doen. Want het is belangrijk voor je gezondheid dat je die stress in je lijf kunt loslaten.

Dat loslaten van spanning begint met jezelf opnieuw te leren kennen.

Zo kun je gewoon eens nagaan wat je ervaart of voelt in bepaalde situaties die ongemakkelijk voelen. Sta even stil bij momenten van ongemakkelijke spanning. Als je die ongemakkelijke spanning voelt in moment X, beantwoord dan voor jezelf de volgende vragen:

Wat denk je?

Hoe voel je je?

Waar voel je dat?

Welk beeld heb je bij die spanning?

Wat voor impact heeft dit op je leven?

Hoe merken anderen het aan je?

Als je het lastig vindt om deze vragen te beantwoorden, dan kun je ook hulp inroepen van een professionele hulpverlener.

Kijk, als je het anders wil, dan vraagt dat moed om eerlijk te zijn naar jezelf. Durven te zien dat je gevoelens onderdrukt is een belangrijke stap naar verandering!

Door onderdrukte gevoelens te onderzoeken ontdek je waar, wanneer en waarom je stress voelt. En als je dat voor jezelf erkent, en het aan iemand vertelt die je kan helpen, dan ben je op weg! Op weg naar jezelf!

Zolang je van je probleem wegloopt, kun je stress niet oplossen. Dan kom je ook nooit thuis bij jezelf. Gun jezelf om jezelf te mogen zijn. Durf te voelen wat je niet eerder hebt gevoeld. Het zal je bevrijden van stress.

En dan kun je leven zonder stress door bewust jezelf te zijn.

Jezelf zijn door durven te voelen wat je niet eerder hebt gevoeld.

Wil je naar aanleiding van dit artikel eens doorpraten over je stress klachten, neem dan contact met mij op via Whatsapp of e-mail.


Tags: