Waarom hypnose een krachtig hulpmiddel is voor klachten bij kinderen

#jijteltmee

Dit artikel is speciaal geschreven voor opvoeders die hun kinderen willen helpen meer grip te krijgen op pijnklachten, negatieve ervaringen, negatieve gevoelens en gedachten.

We zijn allemaal hypnotisch gevormd

Voordat je verder leest is het belangrijk om te weten dat we allemaal hypnotisch zijn gevormd. In de eerste ontwikkelingsjaren van je kind (0 t/m 8 jaar) is het brein van je kind niet in staat woorden of beelden te filteren. 

Alles wat je kind hoort en ziet slaat het brein van je kind dan zonder kritische filter op. Met anderen woorden: het brein van je kind slaat onbewust alle woorden en beelden op in haar brein. En die woorden en beelden kunnen in de binnenwereld van je kind van alles op gang brengen.

Als je bijvoorbeeld als kind op school gepest wordt met de woorden: “je bent stom”, dan neem je dat als kind letterlijk op. Een kind kan dan denken: “ik ben een stom kind.” “Ik hoor er niet bij.” Met alle mogelijke gevolgen! 

Want de suggestie “je bent een stom kind” leidt tot een ‘hypnotische’ overtuiging: “ik ben een stom kind”. Het kind voelt daarbij van alles in haar lichaam. Denkt bepaalde gedachten. Beleeft emoties. En zo kunnen de woorden “jij bent een stom kind” het leven van dit kind letterlijk volledig kapot maken. En zo kan die ene uitspraak leiden tot een ondraaglijk leven. 

In de binnenwereld van je kind werken die negatieve woorden door. 

Bijvoorbeeld: “als ik een stom kind ben, dan betekent dat dat ik er niet mag zijn.” En die negatieve gedachte “ik mag er niet zijn” of “ik hoor er niet bij” leiden dan tot gedrag dat effect heeft op het leven van je kind. 

Schoolprestaties kunnen achteruitgaan, je kind trekt zich terug, is verdrietig, stil en voelt zich wellicht eenzaam. Je kind kan zich angstig voelen, in bed plassen, buikpijn voelen of andere ongemakkelijke ervaringen hebben.

Omdat je kind negatieve gedachten hypnotisch heeft gevormd, kan je kind die negatieve gedachten ook weer ongedaan maken. Door ze te vervangen door positieve gedachten. Dat is de kracht van hypnose. En vooral bij kinderen werkt hypnose heel goed. Laten we daar nu op ingaan door uit te leggen wat hypnose eigenlijk is.

Met hypnose kun je kinderen helpen anders te denken over zichzelf en zich anders te voelen

Hypnose is een bewustzijnstoestand waarbij je je aandacht richt op een ervaring en/of een gevoel. Via die gerichte aandacht kun je dan bewust worden van je ‘binnenwereld’. Door je ogen te sluiten en je aandacht te richten op jezelf, richt je je aandacht op je binnenwereld. Daar in je lichaam, waar je van alles denkt, voelt, en je emoties beleeft. 

Door het gebruik van woorden en beelden kun je zo in je lichaam met voelen en denken van alles ervaren. Je brein reageert namelijk op ‘woorden’ en ‘beelden’.

Als ik je bijvoorbeeld vraag om ‘een grote en sterke banaan’ voor te stellen, dan kun je je dat nu voorstellen. En als ik je vraag nu een hap te nemen van die banaan en de kracht te voelen van die banaan, dan heb je daar in je binnenwereld een ervaring bij. Een ervaring in je binnenwereld die je zelf vormt door denken en voelen. Je reageert op de suggestie van mijn woorden. Zo eenvoudig werkt hypnose.

Met de kracht van hypnose kun je kinderen helpen nieuwe overtuigingen te vormen. Kinderen laten die positieve woorden en beelden makkelijk binnenkomen. Zo kun je ze helpen om positieve gedachten over zichzelf te vormen. En gebruikt je kind de kracht van hypnose om negatieve gedachten en gevoelens los te laten.

Daarnaast hebben kinderen een enorme levendige creatieve verbeeldingskracht. Ze kunnen eenvoudig fantaseren over werelden die ontstaan in hun verbeelding.

Dankzij hypnose kun je in je hoofd alles bedenken en beleven dat jij je kunt voorstellen. En dankzij die verbeeldingskracht kun je je brein letterlijk vertellen wat je wilt denken en voelen. Zo kun je kinderen met hypnose (het geven van suggesties) helpen anders over zichzelf te denken. 

En daarbij ga ik ervan uit dat je als opvoeder (vader, moeder, opa, oma, enz…) je kind of kleinkind gedachten wilt meegeven waardoor het kind letterlijk ongelooflijk heerlijk in haar vel zit. Een enorm goed gevoel door sterke positieve gedachten.

Hypnose als behandelmethode heeft dus niets te maken met de showhypnose van mensen als Rasti Rostelli. Hypnose is een toepassing die in de medische wereld wordt gebruikt en als behandelmethode ook vergoed wordt door de meeste zorgverzekeraars.

Als je kind last heeft van negatieve gedachten, of gepest wordt op school, niet lekker in haar vel zit, pijn heeft zonder een duidelijke medische oorzaak, slecht presteert op school, weinig vrienden of vriendinnen heeft, dan ben je van harte welkom om eens kennis te maken met de kracht van hypnose en suggesties.

Kinderen hebben recht op een veilige omgeving waar ze kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. Een plek waar ze met liefde en aandacht opgroeien tot volwassenen met zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Als je kind op weg naar volwassenheid obstakels tegenkomt die haar tegenhouden om ontspannen, met zelfvertrouwen, eigenwaarde en zonder pijn te leven, dan gun je je kind grip op die obstakels, nietwaar?

Waarom zou je je kind nog langer laten rondlopen met die negatieve gedachten, vervelende ervaringen en/of pijn? Je gunt je kind toch het allerbeste. 

Wacht niet langer, en plan vandaag nog een afspraak voor een kennismakingsgesprek.