Van jezelf houden – krachtige oefening

Van jezelf houden oefening

Ik weet natuurlijk niet hoeveel interesse jij hebt om een oefening te doen om te leren van jezelf te houden. Maar als jij al wat langer rondloopt met de vraag: hoe kan ik nou oprecht en onvoorwaardelijk van mezelf houden? Dan is deze oefening speciaal voor jou!

Van jezelf leren houden

En ik weet niet of je nu ergens zo zit of ligt en of je nu in staat bent om even helemaal de tijd te nemen voor jezelf. Zo niet, zoek dan nu een plekje waar je even zo helemaal ongestoord aandacht hebt voor jezelf.

Van jezelf houden video

Je kunt de oefening ervaren door naar deze video te kijken, en/of door de tekst hierna te lezen en te ervaren. Zie maar wat het beste voor jou werkt.

Want je hoeft nu gewoon niets te doen, behalve doorgaan met ademhalen en luisteren naar de klank van mijn stem, omdat je onderbewuste zich je jeugd eenvoudig kan herinneren.

Terwijl je je zo bewust bent hoe de ondergrond je zo heerlijk ondersteunt, kan je onderbewuste zich weer het huis van je jeugd herinneren. Als het meerdere huizen zijn waar je hebt gewoond, kies je automatisch de plek waar je het langst heb gewoond als kind.

Neem maar even de tijd, en zie je jezelf daar nu lopen in die straat, je loopt daar met je leeftijd van nu. En terwijl je daar nu zo loopt, ga je automatisch naar de voordeur van dat huis.

En misschien is het wel een appartement of een flat. Ik weet het niet.

Maar zodra je bij de voordeur bent, en je doet nu de voordeur open – dan loop je automatisch naar de plek waar je altijd sliep als kind.

Terwijl je daar zo aangekomen bent bij die deur van de kamer waar je sliep, bemerk je hoe je de deurkruk al in je handen hebt. Want je weet, aan de andere kant van die deur, daar wacht de jongere versie van jou op jou.

Wordt je nu maar even bewust van de leeftijd van het kind dat daar nu op jou wacht.

Je doet de deur nu open en gaat de kamer naar binnen. Je gaat naast jezelf zitten, en je neemt jezelf zo liefdevol in je armen.

Stel je jezelf nou eens voor hoe dat jonge kind jou nu zo aankijkt met van die vragende ogen. Vragende ogen die zo zeggen: “mag ik mezelf helemaal zijn en hoor ik er helemaal bij? Wat moet ik allemaal doen om helemaal oké te zijn, en om aanvaard te zijn?

Leer je jonge zelf van zichzelf houden

Wat zou jij nu met de kennis van nu en de ervaring van nu tegen de jongere versie van jezelf zeggen? Hoe zou jij de jongere versie van jezelf, dat jonge kind dat zo vol hoop is, leren om zo helemaal van zichzelf te houden?

Welke woorden zou jij als jij nu dit kind was het liefst willen horen? Welke tot nu toe wellicht ongesproken woorden wil dit jonge kind het liefst horen?

Welke woorden heb jij altijd al willen horen? En in gedachten kun je nu zo even die woorden vertellen aan jezelf.

En hoe vindt die jonge versie van jou het, dat jonge kind het, om deze woorden NU te horen? En waaraan bemerk je dat?

En hoe vind jij het om deze woorden zo te zeggen? Wat betekent het voor jou om je jongere versie te laten weten hoeveel je van dit jonge kind houdt?

En zo kun je bemerken en ervaren in deze oefening: hoe het voelt om zo helemaal onvoorwaardelijk van jezelf te houden.

Van jezelf houden, iedere keer als je het nodig hebt

En iedere keer als je dit gevoel nodig hebt, kun je weer even teruggaan naar deze oefening. Om zo jezelf even helemaal zo te herinneren hoe het voelt om zo helemaal jezelf te mogen zijn. Volledige aanvaarding van jezelf.

Je kunt dat altijd doen en dus ook nu.

EN als je er dan klaar voor bent om weer verder te gaan met datgene wat je aan het doen bent, dan tel ik gewoon even van drie naar een, en bij twee doe je dan je ogen weer open en bij één ben je weer helemaal bewust van de plek waar je nu bent.

Bereid je voor, want ik ga nu tellen: DRIE, neem dat gevoel met je mee, dat jij HELEMAAL OKE bent zoals je bent. TWEE, open nu je ogen en rek je maar even helemaal uit en adem een keer diep in en uit, en BIJ EEN, ben je weer helemaal bewust van wat je nu gaat doen.

Dank je wel voor je aandacht en ik hoop dat je enorm hebt genoten van deze oefening om jezelf toe te staan om zo helemaal van jezelf te houden.

Dag.